Businnes data protection GDPR

Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 7 november 2017

De huidige "Gebruiksvoorwaarden" hebben als doel een juridisch kader te creëren voor het publiceren van de diensten van www.gdprank.com (gepubliceerd door Efficy, operator) en het gebruik ervan door de "gebruiker".

De Algemene Voorwaarden moeten door elke Gebruiker aanvaard worden alvorens de site te betreden. Dit is het contract tussen de site en de Gebruiker. De toegang tot de site betekent het goedkeuren van de Algemene Voorwaarden.

  • In geval van niet-aanvaarding van de Algemene Voorwarden van huidig contract, onderbreekt de Gebruiker de toegang tot de site;
  • Efficy, de operator, behoudt zich het recht voor om eenzijdig op elk ogenblijk de inhoud van de huidige gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze diensten kunnen links bevatten naar websites van derden of naar diensten die geen eigendom zijn van of beheerd worden door de GDPRank website.

De GDPRank-website heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. U aanvaardt dat de GDPRank-website niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies - vermoedelijk - veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij adviseren u ten stelligste om de bepalingen en voorwaarden en het privacybeleid van websites of diensten van derden die u bezoekt te lezen.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Diensten en vervangen alle vorige overeenkomsten.

WIJZIGINGEN

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden ten alle tijden te wijzigen of te vervangen. In geval van een belangrijke wijziging zal alles in het werk gesteld worden u hieromtrent 30 dagen van tevoren te informeren. Belangrijke veranderingen worden naar eigen goeddunken bepaald.

Door van onze Diensten te blijven gebruiken nadat de herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de wijzigingen. Indien u niet akkoord zou gaan, gelieve geen gebruik meer te maken van onze Diensten.

RESULTATEN VAN DE GDPR TEST

Door uw akkoord met de gebruiksvoorwaarden, geeft u Efficy de toelating de testresultaten van de GDPRank te gebruiken alsook de aangebrachte gegevens.

Gelieve ons te contacteren

Bij vragen over onze Algemene Voorwaarden, gelieve ons te contacteren info@gdprank.eu.

Afbeelding credit:

Freepik

Freepik

Neem contact met ons op

Indien wij u meer informatie kunnen verschaffen omtrent de GDPR en mogelijke oplossingen die wij voorzien hebben voor uw bedrijf, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.