Data protection GDPR

DE AVG IS EINDELIJK HIER

BEREID U NU REEDS VOOR !

Start de GDPR test

Data protection GDPR

Vanaf mei 2018 moeten alle bedrijven die gebruik maken van persoonlijke gegevens, de GDPR regels respecteren. Hoog tijd om u voor te bereiden.

Waarom is GDPR belangrijk?

De GDPR (General Data Protection Regulation) is een reeks van maatregelen genomen door de Europese Commissie ter bescherming van persoonlijke gegevens van de EU burgers. Deze regels treden in werking in mei 2018.

Bij overtreding van deze regels riskeert uw bedrijf boetes tot 20 miljoen EUR of 4% van uw jaarlijkse omzet.

Voor wie is deze regelgeving bedoeld?

De GDPR moet worden toegepast door elke onderneming die persoonlijke gegevens van EU burgers binnen of buiten het EU grondgebied verzamelt of beheert. De GDPR beoogt alle soorten organisaties, ongeacht hun omvang (KMO, grote ondernemingen, opstarters) of hun juridisch statuut (naamloze vennootschap, enz.).

Wat zijn de meest fundamentele principes van de GDPR?

PRINCIPE I : JUISTHEID VAN DE GEGEVENS

De persoonlijke gegevens moeten correct en up to date gehouden worden. Alle noodzakelijk stappen moeten ondernomen worden om onjuiste informatie onmiddellijk te kunnen wissen of te verbeteren.

PRINCIPE II : INTEGRITEIT EN CONFIDENTIALITEIT

De verantwoordelijke beheerder van de gegevens moet zich ervan vergewissen dat "alle gegevens op een beveiligde manier gebruikt worden (een supervisor moet organisatorische maatregelen nemen zodat de gegevens beschermd worden tegen verlies, wissen, verspreiding of toegang ...)PRINCIPE III : VERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijke beheerder moet kunnen bewijzen dat de voorschriften van de GDPR gerespecteerd worden

PRINCIPE IV : TRANSPARANTIE

Men kan de gegevens gebruiken door zich wettelijk in te dekken. Men kan bv. door middel van kennisgeving in algemene voorwaarden het gebruik van gegevens wettigen.

Neem contact met ons op

Indien wij u meer informatie kunnen verschaffen omtrent de GDPR en mogelijke oplossingen die wij voorzien hebben voor uw bedrijf, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.